ESPA 2014-2020 ESPA 2014-2020 ESPA 2014-2020
groups

Ζητήστε ραντεβού

FAQ
Cardioprolipsis Our Team
 • Βρίσκεστε εδώ:
 • Αρχική
 • Υπηρεσίες - Τμήματα
Παρακλινικές Εξετάσεις
 • ΥΠΕΡΗΧΟΙ – TRIPLEX

ΥΠΕΡΗΧΟΙ - TRIPLEX

Triplex καρδιάς

Το Triplex καρδιάς (υπερηχογράφημα καρδιάς) είναι μία απεικονιστική, μη επεμβατική εξέταση της καρδιάς. Με τη βοήθεια  υπερήχων έχουμε τη δυνατότητα να απεικονίσουμε ευκρινώς τις δομές της καρδιάς, όπως τις κοιλότητες, τις βαλβίδες, την αιματική ροή, το περικάρδιο, τα τοιχώματα και την κίνησή τους κά και να διαπιστώσουμε την ακεραιότητα και την λειτουργικότητά τους. Η εξέταση είναι ανώδυνη, πραγματοποιείται από τον ιατρό και γίνεται με χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού, τελευταίας γενιάς, έχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής, όχι μόνο των παραδοσιακών τεχνικών (2D ανάλυση, M-Mode, Doppler, Triplex) αλλά και όλων των νέων εξελιγμένων τεχνικών όπως η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (stress echo), η ηχοκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echo), το tissue doppler imaging, η τρισδιάστατη ανάλυση και η ανάλυση της παραμόρφωσης, με το strain rate και το speckle tracking, εργαλεία, που, σε συνάρτηση με την εξειδίκευση του ιατρού μας στη υπερηχοκαρδιογραφία, τοποθετούν το κέντρο μας ανάμεσα στα πιο ποιοτικά καρδιολογικά υπερηχογραφικά εργαστήρια της χώρας.

Triplex αορτής

To triplex αορτής είναι επίσης μια απεικονιστική, μη επεμβατική εξέταση, με την οποία ελέγχεται η μορφολογία του αυλού και η ροή του αίματος μέσα στο αγγείο της αορτής και εκτιμάται η ύπαρξη στένωσης του αγγειακού αυλού και οι μεταβολές που υφίσταται η ροή του αίματος εξαιτίας αυτής της στένωσης αλλά και η παρουσία διάτασης και ευένδοτων σημείων του αγγείου, όπως στα ανευρύσματα. Είναι δυνατό επίσης, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών, να μελετηθεί η σκληρότητα του αγγείου και να εκτιμηθεί έτσι η ύπαρξη αθηρωματικής αγγειακής νόσου.

Contrast echo

Η χρήση παραγόντων ηχοαντίθεσης στην υπερηχοκαρδιογραφία (contrast echo) μπορεί να αναγνωρίσει πιθανές κρυφές επικοινωνίες μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων και να αναδείξει καλύτερα την κίνηση των τοιχωμάτων της καρδιάς, σε ασθενείς που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν λόγω της σωματοδομής τους. Η χρήση τους έχει εφαρμογή στη διερεύνηση συγγενών καρδιακών ανωμαλιών αλλά και στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου σε δύσκολα περιστατικά. Στο Stress Echo, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, που διαθέτει το ιατρείο μας, είναι επίσης δυνατό, με τη χρήση υπερήχων πολύ χαμηλών συχνοτήτων (Low MI), να αναδειχθεί καθαρά η αιμάτωση των τοιχωμάτων και η ύπαρξη Στεφανιαίας νόσου με μεγάλη αξιοπιστία, σε δύσκολες περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εμφανές. Η χρήση των παραγόντων ηχοαντίθεσης απαιτεί ειδική πιστοποίηση και εξελιγμένο λογισμικό, τα οποία διαθέτει το ιατρείο μας.

Εκτίμηση καρωτίδων

Παράλληλα με την υπερηχογραφική εξέταση της καρδιάς υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης των καρωτίδων, για πιθανή ύπαρξη στενώσεων του αυλού και διαταραχών της αιματικής ροής. Η εκτίμηση αυτή δεν αντικαθιστά το Triplex καρωτίδων, που αποτελεί ακτινολογική πράξη και διενεργείται από ειδικό ακτινολόγο, με εκπαίδευση στα αγγεία.

 

 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ

Δοκιμασία κοπώσεως

Είναι μια απλή, ανώδυνη και αναίμακτη εξέταση, που συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου. Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της δοκιμασίας κοπώσεως είναι η εκτέλεση ελεγχόμενης σωματικής άσκησης από τον εξεταζόμενο επάνω σε διάδρομο και η συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση σε οθόνη τόσο κατά τη διάρκεια άσκησης όσο και μετά το τέλος αυτής. Βοηθά το γιατρό  να εκτιμήσει τις επακόλουθες λειτουργικές διαταραχές της στένωσης του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών.

Stress - contrast Echo

Η δυναμική ηχοκαρδιογραφία ανήκει στις νεότερες τεχνικές των υπερήχων καρδίας και αποσκοπεί κυρίως στη πρώιμη και αποτελεσματική διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Με την δυναμική υπερηχογραφία αντί για ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα ελλείμματα κινητικότητας. Παρακολουθούμε δηλαδή την κίνηση των τοιχωμάτων της καρδιάς κατά την διάρκεια πρόκλησης ειδικού stress με αύξηση της συχνότητας, των παλμών της καρδιάς, σαν να κάναμε άσκηση. Πώς γίνεται αυτό; Χορηγώντας μικρή ποσότητα ειδικού φαρμάκου, κάνουμε την καρδιά να λειτουργήσει πιο γρήγορα έτσι, ώστε να δημιουργήσουμε ένα μικρό stress στην καρδιά και να αυξηθούν οι ανάγκες της σε οξυγόνο, να απαιτείται δηλαδή περισσότερο αίμα για να αιματωθεί. Εάν υπάρχει στένωση σε κάποια αρτηρία και το αίμα δεν περνάει καλά από εκεί, τότε θα προκληθεί πρόβλημα στην κίνηση αυτού του τμήματος της καρδιάς, το οποίο θα το δούμε στο υπέρηχο, με αποτέλεσμα να διαγνώσουμε έγκαιρα την Στεφανιαία Νόσο, χωρίς να περιμένουμε ή να έχουμε την αμφιβολία αν θα αλλάξει ή όχι το ΗΚΓ του εξεταζόμενου. Με την πρόσθετη χρήση παραγόντων ηχοαντίθεσης (contrast echo) αυξάνεται η ευαισθησία της μεθόδου και μπορούμε να δούμε την αιμάτωση των τοιχωμάτων καλύτερα.

Έχει βρεθεί λοιπόν ότι με αυτή τη μέθοδο μπορούμε με ασφάλεια να διαγνώσουμε μέχρι και το 90% περίπου των αρρώστων με Στεφανιαία Νόσο σε αντίθεση με μια κοινή κόπωση που το ποσοστό ανέρχεται στο 67%.

Exercise Echo

Η δυναμική ηχοκαρδιογραφία άσκησης (ή Exercise Echo) αποτελεί σημαντική εξέταση για την κατάδειξη ισχαιμίας του μυοκαρδίου και την τεκμηρίωση ύπαρξης στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς χωρίς προηγούμενο ιστορικό. Η βασική αρχή της εξέτασης είναι ίδια με του stress echo, χωρίς, όμως, την ενδοφλέβια χρήση φαρμάκου. Βασίζεται δηλαδή στην παρακολούθηση της κίνησης των τοιχωμάτων κατά τη διάρκεια άσκησης, που επιτυγχάνεται με την χρήση κυλιόμενου τάπητα ή ποδηλάτου. Η φυσική άσκηση, τα αποτελέσματα της οποίας ενισχύονται, όταν συνδυάζεται με handgrip (ήπια ισομετρική άσκηση μετά το τέλος της αερόβιας άσκησης), αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης της ευαισθησίας της μεθόδου, αρκεί η μελέτη των τοιχωμάτων να μπορεί να εκτιμηθεί με ισχυρά λογισμικά εργαλεία ανάλυσης, που παρέχονται μόνο από σύγχρονους υπερήχους τελευταίας γενιάς. Το ιατρείο μας διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό και είναι σε θέση να παράγει πολύ αξιόπιστα αποτελέσματα, έχοντας αποκτήσει τεράστια εμπειρία από τη διενέργεια πάνω από 3000 εξετάσεις αυτού του είδους.

 

 • HOLTER – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

HOLTER – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Holter Ρυθμού

Το Holter ρυθμού είναι συνεχής 24-ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδογραφήματος στον εξεταζόμενο, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες ανεύρεσης πιθανών παροδικών διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να διερευνηθούν με το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα, καθώς αυτό αποτελεί σύντομη καταγραφή μερικών μόνο δευτερολέπτων.

Αποτελεί βασική εξέταση στη διαγνωστική προσέγγιση αρρυθμιών και διαταραχών του ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς. Το Holter Ρυθμού παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην διερεύνηση συμπτωματολογίας σχετιζόμενης με αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, προλιποθυμικά, λιποθυμικά ή συγκοπικά επεισόδια. Με την ίδια εξέταση υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα ανίχνευσης σιωπηλής ισχαιμίας, δηλαδή ισχαιμίας του μυοκαρδίου που δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή.

Η εξέταση είναι μη επεμβατική και εντελώς ανώδυνη και πραγματοποιείται με την τοποθέτηση λίγων αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων στο θώρακα του εξεταζόμενου και μιας μικρής, ελαφριάς, φορητής και πολύ διακριτικής συσκευής στη ζώνη του ή στο λαιμό του. Αυτή μένει τοποθετημένη στη θέση της επί 24 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Εν συνεχεία, η συσκευή επιστρέφεται προκειμένου να αναλυθεί από τον ιατρό.

Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον θεράποντα ιατρό, η καταγραφή του καρδιακού ρυθμού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 48 ώρες.

Holter Πίεσης

Το holter πίεσης, είναι ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα την πίεση κάθε 15-30 λεπτά επί 24 ώρες. Αποτελείται από περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και από συσκευή μεγέθους κινητού τηλεφώνου, που συνδέεται με την περιχειρίδα και τοποθετείται στη ζώνη ή κρεμιέται στον ώμο. Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων της πίεσης μακριά από το «στρεσογόνο» περιβάλλον του ιατρείου. Έτσι αποκτάται πλήρης εικόνα της πίεσης στις συνηθισμένες συνθήκες μιας εργάσιμης μέρας, κατά τη διάρκεια της εργασίας μιας ημέρας, στο σπίτι και στον ύπνο.

Holter Ύπνου (Φορητή νυχτερινή οξυμετρία)

Πρόκειται για μικρή φορητή συσκευή οξυμετρίας, που παρέχεται στον εξεταζόμενο, σε περίπτωση υποψίας ύπαρξης του συνδρόμου της υπνικής άπνοιας. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα πριν τον ύπνο ενώ δεν επιβαρύνει τον εξεταζόμενο, αφού φοριέται στο καρπό  με υφασμάτινο περικάρπιο. Μετά την επιστροφή της συσκευής, ειδικό λογισμικό αναλύει την οξυμετρία και την καρδιακή συχνότητα του ασθενούς κατά τη διάρκεια του ύπνου, καταλήγοντας σε χρήσιμα συμπεράσματα για την πιθανότητα ύπαρξης υπνικής άπνοιας. Η συσκευή αυτή, από μόνη τη,ς δεν μπορεί να θέσει διάγνωση του υπνοαπνοϊκού συνδρόμου και σε περίπτωση υποψίας θα απαιτηθεί στην συνέχεια πολυσωματοκατγραφική μελέτη ύπνου.

Φορητό σύστημα μελέτης ύπνου

Η μελέτη ύπνου από την άλλη, είναι μία πιο ολοκληρωμένη μέθοδος εξέτασης, η οποία χρησιμοποιείται για την διάγνωση της υπνικής άπνοιας και άλλων διαταραχών ύπνου. Ο ασθενής, σε συνεργασία μαζί μας, φοράει την συσκευή στο σπίτι του, κατά την διάρκεια της  νύχτας, για να καταγραφεί και στη συνέχεια να μελετηθεί η αναπνευστική του λειτουργία ενόσω κοιμάται. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια μικρή πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, που είναι η εξέταση αναφοράς στη διάγνωση της υπνικής άπνοιας, ενώ η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται σε συνεργασία με ειδικευμένους πνευμονολόγους. Τα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν σε έλεγχο ύπνου είναι το ροχαλητό, η υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πρωινοί πονοκέφαλοι, η κακή μνήμη, η έλλειψη συγκέντρωσης, τα σεξουαλικά προβλήματα και η αϋπνία.

 Πολύ – Holter

Το σύστημα SOMNOtouch είναι μια συσκευή ταυτόχρονης 24ωρης καταγραφής αρτηριακής πίεσης, ρυθμού, οξυμετρίας, σένσορα ελέγχου υπνικής άπνοιας και δείκτη αρτηριακής δυσκαμψίας (PWV). Είναι μικρού όγκου και βάρους με υψηλή άνεση για τον ασθενή και ελαχιστοποιεί τις διαφορές που προκαλούνται από τις αλλαγές της θέσης σώματος. Η συσκευή αυτή είναι η μοναδική, που μπορεί να μετρήσει αρτηριακή πίεση, χωρίς την χρήση περιχειρίδας, ενώ ταυτόχρονα μας δίνει live δεδομένα για την εκτίμηση της αρτηριακής σκληρίας και της αθηρωματικής νόσου των αγγείων. Το εξαιρετικό με την συσκευή αυτή, είναι ότι μπορεί να συνδυάσει ταυτόχρονα πολλές καταγραφές σε μία, χωρίς να υποβάλλει τον εξεταζόμενο στο στρες του συνεχούς φουσκώματος της περιχειρίδας ενώ δίνει στον εξεταστή τη δυνατότητα εξαγωγής πολλών χρήσιμων συμπερασμάτων.

 

 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΠΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΠΗΣ

Στο ιατρείο μας μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος για την διερεύνηση αιτιών συγκοπής (βραχεία απώλεια της συνείδησης μερικών δευτερολέπτων), προσυγκοπής, λιποθυμικών επεισοδίων και νόσων του συστήματος ηλεκτρικής αγωγής της καρδιάς. Η καρδιολογική εκτίμηση των ασθενών αυτών απαιτεί τη διενέργεια μιας σειράς δοκιμασιών, μεταξύ των οποίων:

 • Μάλαξη καρωτίδων (δοκιμασία, υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική και αιμοδυναμική παρακολούθηση, για την διερεύνηση συνδρόμου υπερευαίσθητου καρωτιδικού κόλπου)
 • Δοκιμασία ορθοστατισμού (δοκιμασία, υπό συνεχή αιμοδυναμική παρακολούθηση, για τη διερεύνηση ορθοστατικού συνδρόμου και ορθοστατικής ταχυκαρδίας)
 • Δοκιμασία ατροπίνης (χορήγηση ατροπίνης για την διερεύνηση ύπαρξης νόσου του φλεβοκόμβου)
 • Δοκιμασία ανάκλισης (Tilt test) (δοκιμασία σε ανακλινόμενο κρεβάτι, υπό συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική και αιμοδυναμική παρακολούθηση, για την διερεύνηση λιποθυμικών επεισοδίων και κακοήθους βαγοτονίας).

Όλες οι παραπάνω δοκιμασίες είναι διαθέσιμες στο ιατρείο μας (εκτός της η δοκιμασίας ανάκλισης, η οποία θα είναι διαθέσιμη σύντομα).

 • ΕΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

Σφυροβραχιόνιος δείκτης

Ο Σφυροβραχιόνιος (ή Κνημοβραχιόνιος) δείκτης (ABI) είναι ένας δείκτης αξιολόγησης της ύπαρξης περιφερικής αγγειοπάθειας, που εκδηλώνεται με την απόφραξη των αρτηριών των κάτω άκρων. Η μέτρηση του δείκτη, που απαιτεί μέτρηση της συστολικής πίεσης στα δύο κάτω άκρα και στο δεξί άνω άκρο, γίνεται πανεύκολα στο ιατρείο μας με την χρήση της συσκευής ABPI MD (MESI), την πρώτη αυτόματη συσκευή που εκτελεί μέτρηση του Σφυροβραχιόνιου δείκτη, βασισμένη στην  μέθοδο της ταλαντωσιμετρίας. Με τον τρόπο αυτό, η διάγνωση της περιφερικής αρτηριοπάθειας μπορεί να γίνει μέσα σε 1 μόνο λεπτό.

Ανάλυση σύσταση σώματος

Με τον όρο ανάλυση της σύστασης του σώματος, εννοούμε την ανάλυση του σωματικού βάρους σε σχέση με το σωματικό λίπος, τους υπόλοιπους ιστούς και την ποσότητα ύδατος του οργανισμού. Για τον υπολογισμό της σύστασης αλλά και του σωματικού τύπου χρησιμοποιούμε ειδικούς βιομαγνητικούς σωματομετρητές, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο το σώμα του κάθε ατόμου βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση ή υπάρχει θέμα μεταβολισμού ή ύπαρξης παχυσαρκίας. Η ανάλυση του σύστασης του σώματος, μπορεί επίσης να μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα, για την επαρκή ενυδάτωση του εξεταζόμενου και να θέσει τους στόχους ιατρικών και διαιτητικών παρεμβάσεων.

Βασικός μεταβολισμός

Ο βασικός μεταβολισμός είναι ο υπολογισμός της ελάχιστης ενέργειας, που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να επιτελέσει τις βασικές του λειτουργίες. Για την μέτρησή του παλαιότερα απαιτούνταν πανάκριβα μηχανήματα και παρατεταμένες μετρήσεις σε κλειστό περιβάλλον.  Η μέτρηση του βασικού μεταβολισμού, μπορεί να γίνει, πλέον, στο ιατρείο μας, πολύ απλά, με την αναπνοή και τη χρήση της πρωτοποριακής  συσκευής Breezing. Η συσκευή αυτή είναι ένας “έξυπνος” και πανεύκολος στη χρήση μετρητής έμμεσης θερμιδομετρίας, που μας δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουμε στα χέρια μας άμεσα και με ακρίβεια, τις πραγματικές πληροφορίες για τον μεταβολισμό. Ο υπολογισμός του, δε, είναι πολύ σημαντικός για την εκτίμηση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση σύνθετων μεταβολικών προβλημάτων, που συνοδεύουν αρκετές νοσογόνες καταστάσεις.

Μετρητές φυσικής δραστηριότητας

Οι μετρητές φυσικής δραστηριότητας είναι μικρά ρολόγια χειρός, που μετρούν αυτόματα τις δραστηριότητές σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Καρδιaκή συχνότητα, διάρκεια ύπνου, θερμίδες που καίτε, βήματα που κάνετε και απόσταση που διανύετε καθημερινά, μπορούν να καταγραφούν και να μελετηθούν αυτόματα on-line. Έτσι ο ιατρός μπορεί να εκτιμήσει άμεσα το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας που έχετε και  σας δώσει χρήσιμες συμβουλές για έναν σωστό τρόπο υγιεινής ζωής ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού σας και τους στόχους υγείας, που ορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές των επιστημονικών εταιρειών.