Ζητήστε ραντεβού

Ζητήστε ραντεβού

FAQ
Cardioprolipsis Our Team
  • Βρίσκεστε εδώ:
  • Αρχική
  • Ιατρική Βιβλιοθήκη
ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ
ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

Οι καρωτίδες αρτηρίες παρέχουν αιμάτωση στον εγκέφαλο. Αυτές οι αρτηρίες εκτείνονται από την αορτή (το κύριο αιμοφόρο αγγείο στο σώμα που εκφύεται από την καρδιά) μέχρι τον εγκέφαλο στο εσωτερικό του κρανίου.

Όπως και οποιαδήποτε αρτηρία στο σώμα, οι καρωτίδες αρτηρίες μπορεί να προσβληθούν από την αθηρωματική νόσο και να αποφραχθούν στο εσωτερικό τους μερικά (στένωση) ή και πλήρως. Καθώς εναποτίθεται περισσότερη πλάκα, οι αρτηρίες στενεύουν και σκληραίνουν. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αθηροσκλήρυνση ή σκλήρυνση των αρτηριών.

‘Όταν δημιουργηθεί αθήρωμα στην καρωτίδα αρτηρία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα για διάφορους λόγους. Η πλάκα μπορεί να καταστεί ασταθής και κομμάτια από τη λιπώδη εναπόθεση αυτή μπορεί να αποσπαστούν κατά διαστήματα και να μεταφερθούν με την αιματική ροή προς τον εγκέφαλο (εμβολή). Όταν αυτά τα σωματίδια (ή έμβολα) ενσφηνωθούν σε μικρότερη αρτηρία στον εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είτε παροδικό (ΤΙΑ) είτε και μόνιμο.

Μπορεί να εκδηλωθούν τα ακόλουθα συμπτώματα:

-    Αίσθημα αδυναμίας, ζάλης νυγμών ή αιμωδίας στη μία πλευρά του σώματος, για παράδειγμα σε ένα άνω άκρο ή ένα κάτω άκρο.

-    Αδυναμία ελέγχου της κίνησης του άνω ή του κάτω άκρου.

-    Απώλεια της όρασης από το ένα μάτι (πολλοί την περιγράφουν ως να καλύπτεται το μάτι από κουρτίνα).

-    Αδυναμία του ασθενούς να μιλήσει καθαρά.

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Η στηθάγχη εμφανίζεται όταν η καρδιά απαιτεί περισσότερο αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από αυτό που μπορούν να της παρέχουν οι αρτηρίες. Συνήθως η στηθάγχη εμφανίζεται μετά από άσκηση, στιγμές μεγάλου άγχους ή μετά από ένα πλούσιο γεύμα.

Τα συμπτώματα της στηθάγχης ποικίλλουν και μπορούν να περιγραφούν ως πόνος, ανησυχία, πίεση, σφίξιμο, κάψιμο ή δυσχέρεια στην αναπνοή. Μερικοί ασθενείς ίσως να μην παρουσιάζουν κάποια από τα συμπτώματα αυτά. Οι περιοχές όπου σημειώνονται τα συμπτώματα είναι το στήθος, ο λαιμός, η κάτω γνάθος, οι ώμοι, τα μπράτσα ή η πλάτη. Ο πόνος ή η ανησυχία έχει διαβαθμίσεις και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεκτός, μέτριος ή ισχυρός. Η ένταση ή η συχνότητα του πόνου δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα και τη σοβαρότητα ή την έκταση της στεφανιαίας νόσου. Χαρακτηριστικά το στηθαγχικό άλγος είναι αγωνιώδες.

Η στηθάγχη συχνά αντιμετωπίζεται με ξεκούραση ή με φαρμακευτική αγωγή. Όμως, μόνο η φαρμακευτική αγωγή δεν προκαλεί πάντα υποστροφή των στενώσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να απαλείψει και τον πόνο.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου παρουσιάζεται όταν υπάρχει πλήρης απόφραξη της αρτηρίας και μόνιμη βλάβη του καρδιακού μυός επομένως η καρδιά αποστερείται από το απαραίτητο για τη λειτουργία της αίμα. Η έκταση του εμφράγματος, δηλαδή ο βαθμός της βλάβης εξαρτάται από το ποια αρτηρία έχει παρουσιάσει απόφραξη. Η απόφραξη μπορεί να αφορά ένα τμήμα του καρδιακού μυός ή συνδυασμό τμημάτων, γεγονός που εξαρτάται από των αριθμό των αρτηριών που παρουσιάζουν απόφραξη.

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου προκύπτει όταν ένας κλάδος των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς αποφραχθεί εντελώς με αποτέλεσμα την απότομη διακοπή της κυκλοφορίας του αίματος και την επαπειλούμενη νέκρωση του αντίστοιχου τμήματος της καρδιάς. Συνήθως η απόφραξη της αρτηρίας προκαλείται από έναν θρόμβο (πήγμα αίματος), ο οποίος σχηματίζεται ξαφνικά πάνω σε μια αθηρωματική πλάκα και αποφράζει πλήρως τον αυλό. Η τελευταία αποτελεί μέρος της αθηρωμάτωσης, μιας μακροχρόνιας διαδικασίας συσσώρευσης λιπιδίων και άλλων συστατικών στο τοίχωμα των αρτηριών που καταλήγει σε σταδιακή στένωση του αγγείου.

Έμφραγμα του μυοκαρδίου στο πρόσθιο τοίχωμα της καρδιάς είναι αποτέλεσμα απόφραξης του μεγαλύτερου κλάδου της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας. Επειδή το έμφραγμα αυτό είναι συχνά εκτεταμένο, προεξάρχον σύμπτωμα είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και η υπόταση.

Έμφραγμα του μυοκαρδίου στο κατώτερο τοίχωμα της καρδιάς εμφανίζεται όταν υπάρχει στένωση της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. Βλάβη παρουσιάζεται στο κάτω τμήμα της καρδιάς. Η δυσλειτουργία της συγκεκριμένης περιοχής είναι συχνά η αιτία αρρυθμιών.

Έμφραγμα του μυοκαρδίου που σημειώνεται στο πλάγιο-οπίσθιο τοίχωμα της καρδιάς έχει ως αιτία απόφραξη της αριστερής περισπωμένης αρτηρίας. Τότε παρουσιάζεται βλάβη του πλάγιου-οπισθίου τοιχώματος της καρδιάς.
Τα τμήματα της καρδιάς που αναφέρθηκαν παραπάνω παίζουν σημαντικό ρόλο στη ροή του αίματος από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα. Όταν υπάρχει βλάβη, η ποσότητα του αίματος που στέλνεται στα υπόλοιπα μέρη του σώματος μειώνεται.

MYOCARDIAL INFRACTION
MYOCARDIAL INFRACTION

Myocardial infarction occurs when a branch of the coronary arteries of the heart is completely blocked resulting in abrupt cessation of blood circulation and threatened necrosis of the corresponding part of the heart. Usually the blockage of the artery is caused by a thrombus (blood clot), which suddenly forms on an atherosclerotic plaque and completely blocks the lumen. The latter is part of the atherosclerosis, a long-term process of lipid accumulation and other components in the arterial wall that results in gradual narrowing of the vessel.

Myocardial infarction in the anterior wall of the heart is the result of obstruction of the largest branch of the left coronary artery. Because this heart attack is often extensive, the predominant symptom is heart failure and hypotension.

Myocardial infarction in the lower wall of the heart occurs when there is a narrowing of the right coronary artery. Damage occurs in the lower part of the heart. Dysfunction of this area is often the cause of arrhythmias.

A myocardial infarction in the lateral-posterior wall of the heart is caused by a blockage of the left distal artery. Then there is damage to the lateral-posterior wall of the heart.
The parts of the heart mentioned above play an important role in the flow of blood from the heart to the rest of the body. When there is damage, the amount of blood sent to the rest of the body is reduced.

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ

Ο θυρεοειδής αποτελεί έναν ενδοκρινή αδένα ο οποίος παίζει σημαντικότατο ρόλο για τη σωστή αύξηση, ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των συστημάτων του ανθρωπίνου οργανισμού, κυρίως μέσω της έκκρισης των θυρεοειδικών ορμονών Τ3 και Τ4. O θυρεοειδής αδένας έχει άμεση επίδραση στην καρδιακή λειτουργία. Οι ορμόνες του θυρεοειδούς αυξάνουν το μεταβολισμό του σώματος, την παραγωγή θερμότητας και το καρδιακό έργο ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του οργανισμού.

Η υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα λέγεται υπερθυρεοειδισμός, και συνοδεύεται από ταχυκαρδία ακόμα και στην ηρεμία. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει διάφορες αρρυθμίες ενώ 10% των υπερθυρεοειδικών έχουν κολπική μαρμαρυγή. Ο υπερθυρεοειδισμός μειώνει τη διαστολική αρτηριακή πίεση, αυξάνει το εύρος σφυγμού, αυξάνει τη καρδιακή παροχή και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία (πνευμονική υπέρταση). Ουσιαστικά αποτελεί μία μορφή συνεχούς δοκιμασίας κοπώσεως για την καρδιά, η οποία αν έχει ήδη νόσο κεκαλυμμένη, αυτή θα εκδηλωθεί αμέσως με καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο υποθυρεοειδισμός, από την άλλη, επίσης μπορεί να επηρεάσει την καρδιά. Μπορεί να αυξήσει σε δυσθεώρητα ύψη την αρτηριακή πίεση και την χοληστερίνη, να προκαλέσει συλλογή υγρού στο περικάρδιο και να οδηγήσει στην εμφάνιση όλων σχεδόν των καρδιακών αρρυθμιών.

Είναι αυτονόητο, ότι όποιος πάσχει από κάποια πάθηση του θυρεοειδούς, θα πρέπει να ελέγχει τακτικά τις ορμόνες του μαζί με το γιατρό του και σε περίπτωση υπερλειτουργίας ή υπολειτουργίας θα χρειαστεί καρδιολογική συμβουλή.

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ

Γιατί φοβόμαστε την χοληστερίνη; Διότι είναι ένας από του προδιαθεσικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα νοσήσεις από στεφανιαία νόσο, την σύγχρονη μάστιγα του 20ου αιώνα.

Τι είναι στεφανιαία νόσος;
Είναι μια ομάδα κλινικών καταστάσεων που περιλαμβάνει την στηθάγχη, την ασταθή στηθάγχη, το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και τον αιφνίδιο θάνατο. Και οι τέσσερες καταστάσεις έχουν σαν υποκείμενη ανατομική αιτία την αθηροσκλήρυνση.

Τι είναι αθηροσκλήρυνση;
Υπό την επίδραση των προδιαθεσικών παραγόντων επέρχεται δυσλειτουργία του ενδοθηλίου των στεφανιαίων αρτηριών. Εν συνεχεία η χοληστερίνη και ειδικά η LDL χοληστερίνη εισέρχεται στο τοίχωμα του αγγείου και προσελκύει τα μονοκύτταρα που και αυτά προσλαμβάνουν χοληστερίνη. Έτσι σχηματίζεται η αθηρωματική πλάκα.

Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες της στεφανιαίας νόσου;
Η στεφανιαία νόσος βρίσκεται αρκετά συχνά σε άτομα που έχουν ένα η περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες όπως:

-    Ηλικία (άνδρες >45 ετών, γυναίκες >55 ετών)

-    Κληρονομικότητα (εμφάνιση στεφανιαίας νόσου σε πατέρα ή αδελφό σε ηλικία κάτω από 55 ετών, σε μητέρα ή αδελφή σε ηλικία κάτω από 65 ετών)

-    Υπερχοληστεριναιμία (LDL-''κακή''- χοληστερίνη πάνω από 130mg/dl ή χαμηλή HDL χοληστερίνη (καλή χοληστερίνη) κάτω από 40 mg/dl.

-    Σακχαρώδης διαβήτης

-    Αρτηριακή υπέρταση (πάνω από 140/90 mmHg)

-    Κάπνισμα

ΣΥΓΚΟΠΗ Η ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ
ΣΥΓΚΟΠΗ Η ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ

Πρόκειται για παροδική απώλεια της συνείδησης από εγκεφαλική ισχαιμία. Η ισχαιμία προκαλείται λόγω αιφνίδιας διακοπής της εγκεφαλικής κυκλοφορίας από καρδιακά η εξωκαρδιακά αίτια. Το κύριο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί κατά τη διαδικασία της διερεύνησης κάποιου συγκοπτικού επεισοδίου, είναι εάν οφείλεται σε καρδιακά ή εξωκαρδιακά αίτια, δεδομένου ότι η πρόγνωση των ασθενών με συγκοπή οφειλόμενη σε οργανική καρδιοπάθεια, ενδέχεται να είναι δυσμενής.
Ποια είναι οι αιτίες της συγκοπής;

1.    Νευροκαρδιογενής συγκοπή
α.    Αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή (Κοινή λιποθυμία): Είναι το πιο συχνό αίτιο συγκοπής που οφείλεται σε πτώση της αρτηριακής πιέσεως λόγω ανώμαλης αγγειοδιαστολής, που προκαλείται αντανακλαστικά λόγω συγκίνησης, φόβου ή άγχους.

Εμφανίζονται πριν τη συγκοπή πρόδρομα συμπτώματα όπως ναυτία, επιγαστρικό βάρος, ζάλη, θόλωση ή εξασθένηση όρασης (μπορούν να προηγούνται αρκετά λεπτά πριν)

β.    Ορθοστατική: Υπόταση που προκαλείται από πτώση της πίεσης στην όρθια θέση λόγω στάσης του αίματος στα κάτω άκρα και απώλειας των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών. Παρέρχεται με την οριζοντίωση του σώματος.
γ.    Περιστασιακή: Η περιστασιακή συγκοπή είναι ουσιαστικά αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή που επέρχεται από συγκεκριμένη δραστηριότητα (βήχας, ούρηση, κατάποση κλπ).

2.    Καρδιακά αίτια
α.    Αρρυθμίες: Κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή, κολποκοιλιακός αποκλεισμός (σύνδρομο Adams-Stokes), μεγάλη φλεβοκομβική βραδυκαρδία, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, σύνδρομο του καρωτιδικού κόλπου.
β.    Μηχανικά καρδιακά αίτια: Στένωση αορτής, μύξωμα αριστερού κόλπου ή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

3.    Νευρολογικά αίτια
α.    Παραοδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια
β.    Επιληψία
                                                 
Η διάγνωση μπορεί να γίνει από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τα εργαστηριακά ευρήματα και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Εάν από αυτές τις εξετάσεις δεν είναι δυνατή η διάγνωση γίνονται επί πλέον: Triplex καρδιάς και καρωτίδων, δοκιμασία κόπωσης, holter καρδιάς 24ωρου, αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς, η οποία βοηθά στην ανακάλυψη και εκτίμηση πιθανών αρρυθμιολογικών αιτιών.


ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση), είναι μία χρόνια πάθηση κατά την οποία η αρτηριακή πίεση στις αρτηρίες είναι αυξημένη. Αυτή η αύξηση της πίεσης κάνει την καρδία να δουλεύει πιο εντατικά από το φυσιολογικό.  Η αρτηριακή υπέρταση είναι ο σημαντικότερα προβλέψιμος παράγοντας κινδύνου πρόωρου θανάτου σε όλο τον κόσμο.  Η εκτίμηση των υπερτασικών ασθενών περιλαμβάνει:

•    Λεπτομερές ιστορικό

•    Κλινική εξέταση

•    Αιματολογικές, βιοχημικές και ορμονολογικές εξετάσεις

•    Καταγραφή -παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης

•    Τοποθέτηση holter ΑΠ

•    Τriplex καρδιάς με Δοκιμασία κόπωσης ή την πιο εξειδικευμένη εξέτασή μας, το Εxersice echo.

ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Η μιτροειδής είναι μία "δίφυλλη" βαλβίδα της καρδιάς. Φανταστείτε ότι είναι "σαν μία δίφυλλη πόρτα". Αυτή η βαλβίδα είναι τοποθετημένη μεταξύ των δύο αριστερών κοιλοτήτων της καρδιάς, δηλαδή μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας. Τα δύο φύλλα της μιτροειδούς λέγονται "γλωχίνες" και σε κάθε καρδιακό κύκλο (συστολή-διαστολή) κλείνουν και ανοίγουν. Όταν ανοίγουν, επιτρέπουν να περάσει το αίμα από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία, ενώ, όταν κλείνουν, σταματά η ροή αίματος από τη μία κοιλότητα στην άλλη. Αυτές οι γλωχίνες της μιτροειδούς έχουν χαρακτηριστική μορφολογία και κλείνουν σε μία συγκεκριμένη θέση.

Σε ένα μεγάλο αριθμό υγιών ανθρώπων, συχνότερα σε γυναίκες, η βαλβίδα παρουσιάζει κάποιες ιδιομορφίες, που συνήθως έχουν δημιουργηθεί κατά την κατασκευή της καρδιάς στην εμβρυϊκή περίοδο. Μία από αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι η "χαλαρότητα" των γλωχίνων της μιτροειδούς, με αποτέλεσμα στο κλείσιμό τους να υποχωρούν προς τον αριστερό κόλπο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας". Το φάσμα των μορφολογικών ελαττωμάτων της βαλβίδας είναι πολύ μεγάλο. Στους περισσότερους η πρόπτωση της μιτροειδούς περνάει απαρατήρητη, δηλαδή χωρίς να προκαλεί καμία ενόχληση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στη λειτουργία της καρδιάς. Σε ακραίες περιπτώσεις δεν κλείνει.

Η διάγνωση γίνεται υπερηχογραφικά. Τα ευρήματα της εξέτασης επιβεβαιώνουν την πάθηση και εκτιμούν την σοβαρότητα της. Επίσης ελέγχουν τυχόν επιπλοκές.

ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια συχνή αρρυθμία (διαταραχή του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού), η οποία μπορεί να εμφανίζεται είτε μόνιμα, είτε κατά παροξυσμούς. Ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από την μη φυσιολογική συστολή των κόλπων της καρδιάς (των ανώτερων καρδιακών κοιλοτήτων).

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερις κατηγορίες:

-    Παροξυσμική - κολπική μαρμαρυγή που συνήθως σταματάει χωρίς παρέμβαση.

-    Υποτροπιάζουσα - δύο ή περισσότερα - επαναλαμβανόμενα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής.

-    Εμμένουσα - κολπική μαρμαρυγή που διατηρείται για διάστημα μεγαλύτερο των επτά ημερών.

-    Χρόνια – κολπική μαρμαρυγή με διάρκεια πάνω από 1 έτος

Η διάγνωση της νόσου είναι πάντα ηλεκτροκαρδιογραφική (υπάρχουν ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια) και πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από άλλες κολπικές αρρυθμίες (κολπικό πτερυγισμό, πολυεστιακή κολπική ταχυκαρδία).

ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ
ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

Η υπνική άπνοια είναι μια συχνή διαταραχή στη λειτουργία της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου.  Το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας χαρακτηρίζεται από διακοπή της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή πουφυσιολογικά διαμεσολαβεί ανάμεσα σε δύο αναπνοές και προσδιορίζεται περίπου ίση με διάρκεια 10 δευτερολέπτων.

Πώς γίνεται η διάγνωση της υπνικής άπνοιας;
Τον πρώτο λόγο στη διάγνωση του συνδρόμου της υπνικής άπνοιας έχει η λήψη ενός καλού ιστορικού. Οι εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση είναι το holter ύπνου και η μελέτη ύπνου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σκοπός της καρδιακής λειτουργίας είναι η διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού με την προσφορά στα κύτταρα οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών και την αποκομιδή των άχρηστων ή βλαπτικών προϊόντων του μεταβολισμού και του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις καύσεις.

Το καρδιαγγειακό σύστημα είναι ένα κύκλωμα αποτελούμενο από δύο ξεχωριστές κυκλοφορίες, τοποθετημένες σε σειρά: τη συστηματική και την πνευμονική κυκλοφορία.
Το αίμα εξωθείται από την αριστερή κοιλία και μεταφέρεται στη συστηματική κυκλοφορία (αορτή, αρτηρίες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, κ.α.) για την άρδευση των ιστών και επιστρέφει μέσω των φλεβών (μικρές και μεγάλες φλέβες, κ.α.) στο δεξιό κόλπο και στη δεξιά κοιλία. Το αίμα που εξωθείται από τη δεξιά κοιλία προωθείται μέσω της πνευμονικής κυκλοφορίας (πνευμονική αρτηρία, πνευμονικά τριχοειδή, πνευμονικές φλέβες) στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία και έτσι ο κύκλος του αίματος ολοκληρώνεται.

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ SOS
ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ SOS

Ο προαθλητικός έλεγχος έχει κύριο στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου στη διάρκεια της έντονης σωματικής άσκησης.

Σκοπός, επίσης, του προαθλητικού ελέγχου είναι και η διάγνωση παθολογικών καταστάσεων που δεν αποκλείουν την πλήρη ή με περιορισμούς αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν ειδικές προφυλάξεις και παρακολούθηση. Ο έλεγχος απευθύνεται σε αθλητές κάθε ηλικίας (ενήλικες, παιδιά, ηλικιωμένοι) εγγεγραμμένους σε γυμναστήρια και αθλητικούς συλλόγους, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κτλ.) με βασικό σκοπό την διασφάλιση των αθλητών, την κάλυψη της ευθύνης των ιδιοκτητών και των προεδρείων των συλλόγων και την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης.

O προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος δεν πρέπει να θεωρείται εξέταση ¨ρουτίνας¨. Απαιτείται προσεκτική λήψη ιστορικού (οικογενειακού και ατομικού), ηλεκτροκαρδιογράφημα και πλήρης κλινική εξέταση με υπερηχοκαρδιογράφημα. Όπου υπάρχουν ενδείξεις πιθανής καρδιακής νόσου, ο έλεγχος θα πρέπει να συμπληρώνεται με δοκιμασία κόπωσης και καταγραφή Holter. Το υπερηχοκαρδιογράφημα συμβάλλει σημαντικά στον προαθλητικό έλεγχο σε άτομα κάθε ηλικίας δίνοντας ακριβείς ανατομικές πληροφορίες και καλύπτει διαγνωστικά τις περισσότερες παθήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν στα σπάνια αλλά τραγικά περιστατικά αιφνίδιου θανάτου στην άθληση.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η καρδιολογική εξέταση των αθλητών και των ατόμων κάθε ηλικίας που πρόκειται να αθληθούν είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, ειδικά αφού ενέχονται και νομικές ευθύνες, και σε καμία περίπτωση, βέβαια και με καμία δικαιολογία δεν πρέπει να δίνονται πιστοποιητικά χωρίς εξέταση

SOS PROTECTIVE CONTROL
SOS PROTECTIVE CONTROL

Pre-athletic control has the primary goal of preventing sudden death during intense physical exercise.

The purpose of pre-athletic screening is also to diagnose pathological conditions that do not preclude complete or limited sports activity, but require special precautions and monitoring. The audit is aimed at athletes of all ages (adults, children, the elderly) enrolled in gyms and sports clubs, private schools, etc.) with the main purpose of ensuring athletes, meeting the responsibility of club owners and presidencies and their smooth operation. sports venues.

Cardiovascular screening should not be considered a routine test. Careful history (family and individual), electrocardiogram, and complete clinical examination with echocardiography are required. Where there is evidence of possible heart disease, testing should be completed with a fatigue test and Holter recording. Echocardiography contributes significantly to prenatal screening in people of all ages, providing accurate anatomical information and diagnosing most of the conditions that may lead to rare but tragic sudden death in sports.

From the above it is clear that the cardiological examination of athletes and people of all ages who are going to exercise is a very serious matter, especially since they are subject to legal liability, and in no case, of course, and without any excuse should not be given certificates without examination.

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • Ιωάννου Φωκά 40, Αθήνα Τ.Κ. 11142
  • Ιατρική Εστία (3ος όροφος)
  • Τηλέφωνο: 211010 2558 - 2110136676
  • Email: info[at]cardioprolipsis.gr
  • Ώρες ιατρείου: 9:00π.μ. - 9:00μ.μ.